Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
612-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι για Συντήρηση Υποδομών Εργατικών Κατοικιών ΖΕΠ - ΕΔΔ.pdf 952k
613-2021 Κατακύρωση φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από Η2Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΕΝΕΡΕΙΑ M.I.K.E..pdf 385k
614-2021 Κατακύρωση φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από από SOLAR POWER M.I.K.E..pdf 384k
615-2021 Κατακύρωση φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από από από PV PARK M.I.K.E..pdf 383k
616-2021 Κατακύρωση φωτοβολταϊκού στο Δρέπανο από MAXIMUS TERRA A.E..pdf 383k
617-2021 Κατακύρωση φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από PHOTOVOLTAIC ENERGY M.I.K.E..pdf 384k
618-2021 Κατακύρωση φωτοβολταϊκού στο Δρέπανο από MAXIMUS TERRA A.E..pdf 391k
619-2021 Κατακύρωση φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από από SUN POWER 2 M.I.K.E..pdf 397k
620-2021 Κατακύρωση φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από TURBOSOLAR M.I.K.E..pdf 388k
621-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση (4) ακινήτων για τους Ρομά- επιδότηση ενοικίου.pdf 299k
622-2021 Κατακύρωση για αιολικά στην Κ. Σκήτης στην Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΑΣΚΙΟ ΙΙΙ, αιολικά).pdf 248k
623-2021 Κατακύρωση για αιολικά στην Κ. Σκήτης στην Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΑΣΚΙΟ ΙΙ, αιολικά).pdf 249k
624-2021 Όροι στην Κ. Χαραυγής στην ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε. (ΤΣΑΡΚΟΥΛΙ, αιολικά).pdf 496k
625-2021 Όροι στην Κ. Χαραυγής στην ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε. (ΓΚΙΩΝΑ, αιολικά).pdf 451k
626-2021 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια Λεωφορείου ΑΜεΑ.pdf 250k
627-2021 Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 ΟΑΠΝ.pdf 246k
628-2021 Έγκριση τοποθέτησης υπόγειων συστημάτων κάδων απορριμμάτων οδού Δαδαμόγια.pdf 434k
629-2021 Έγκριση υποβολής Πρότασης εννέα (9) έργων στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 5,9MB
630-2021 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση Ιωαννίδη Ελευθερίου πρώην Δημάρχου στις 03.11.2021.pdf 224k
631-2021 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (Επέκταση Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων Γ΄Φάση).pdf 250k