Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
692-2021 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Ακρινής (Ατματσίδου Δέσποινα).pdf 288k
693-2021 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Ακρινής (Πουτογλίδης Χαράλαμπος).pdf 274k
694-2021 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Κοίλων (Σαριστόγλου Σάββας).pdf 281k
695-2021 Όροι για την εκμίσθωση οριζόντιων ιδιοκτησιών ακινήτου επί της Ειρήνης 17.pdf 276k
696-2021 10η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 456k
697-2021 Έγκριση πρόωρης λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου του Παιδικού Σταθμού Κρόκου.pdf 206k
698-2021 Αποδοχή δωρεάς για χρήση 2 σχολικών λεωφορείων έως 31.12.2022.pdf 214k
699-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 650,00 ευρώ για φεστιβαλ Tale of X Cities κλπ.pdf 205k
700-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 50,00 ευρώ για τιμητική πλακέτα στον Ταϊγανίδη Χαράλαμπο.pdf 204k
701-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 08.12.2021.pdf 207k
702-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης τουμπουλίδου Παρθένας στα Τρίκαλα στις 11.12.2021.pdf 208k
703-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Τζουμερκιώτη Γρηγόρη στα Τρίκαλα στις 11.12.2021.pdf 208k
704-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Τουμπουλίδου Παρθένας στα Τρίκαλα στις 10.12.2021.pdf 207k
705-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Δουγαλή Γεωργίου στα Τρίκαλα στις 10.12.2021.pdf 207k
706-2021 Έγκριση πρακτικής άσκησης ενός (1) σπουδαστή ΙΕΚ.pdf 217k
707-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων (press container).pdf 282k
708-2021 Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών & Τεχνικών για Προμήθεια υβριδικού επιβατικού οχήματος 4 Χ 4.pdf 261k
709-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Ανάπλαση Πλατείας στο Ο.Τ. 597 στην Κοζάνη.pdf 248k
710-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Βελτίωση και εκσυγχρονισμός στο ΛΙΑΠΕΙΟ.pdf 233k
711-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Α΄ ΚΑΠΗ Κοζάνης.pdf 231k