Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
081-2021 Μη Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕ.pdf 216k
082-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 03.02.2021.pdf 207k
083-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 12.02.2021.pdf 206k
084-2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ της Μελέτης για Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης.pdf 587k
085-2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ της Μελέτης για ανέγερση δημοτικών κτιρίων, & κλειστών γυμναστηρίων (ΦΑΣΗ Β).pdf 666k
086-2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ της Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου (Αλώνια) Δήμου Κοζάνης.pdf 587k
087-2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ της Ανάπλαση πλατείας Νικολάου Γιολδάση Δήμου Κοζάνης.pdf 588k
088-2021 Έγκριση μελέτης για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Κοζάνης.pdf 441k
089-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για την Αποκατάσταση δρόμων Πόλης Κοζάνης.pdf 816k
090-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για την ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.pdf 282k
091-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για την Μέτρα ασφαλείας πρώην Λατομικών χώρων Δήμου Κοζάνης.pdf 214k
092-2021 Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών για τα Δύο βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ Δήμου Κοζάνης (Καρδιά).pdf 215k
093-2021 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για την Αντιπλημμυρική προστασία Καραγιαννίων.pdf 227k
094-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 600,00 ευρώ για προμήθεια 3 tablet για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.pdf 202k
095-2021 Έγκριση για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ (καθαρίστριες).pdf 226k
096-2021 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής.pdf 256k
097-2021 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2019 κληρ. ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ στην Αιανή.pdf 384k
099-2021 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 κληρ.¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 229k
100-2021 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 κληρ.¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ στην Αιανή.pdf 282k
101-2021 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Μαυροδενδρίου (Αλμασίδης Ιωάννης).pdf 224k