Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
102-2021 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Ακρινής (Μουρατίδης Zώης).pdf 223k
103-2021 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Ακρινής (Μουρατίδης Κωνσταντίνος).pdf 228k
104-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκά στα Σιδερά στην NOTIAS A.E.pdf 257k
105-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στα Λιβερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 240k
106-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στα Λιβερά από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 238k
107-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στα Αλωνάκια από ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε.pdf 253k
108-2021 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια υπόγειων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων στην Δ.Κ. Κρόκου.pdf 703k
118-2021 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.pdf 257k
119-2021 Έγκριση για πολυετή προγραμματισμό προσωπικού για 2022- 2025.pdf 273k
120-2021 Έγκριση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το 2021.pdf 246k
121-2021 Έγκριση απολογισμού 2018 Κοινωφελούς.pdf 1,1MB
122-2021 Αποδοχή δωρεάς από τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ).pdf 216k
123-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 07.03.2021.pdf 219k
124-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από TURBOSOLAR M.I.K.E.pdf 265k
125-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από Η2Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΕΝΕΡΕΙΑ M.I.K.E.pdf 275k
126-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από TURBOSOLAR M.I.K.E.pdf 276k
127-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από PHOTOVOLTAIC ENERGY M.I.K.E.pdf 280k
128-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.pdf 254k
129-2021 Κατακύρωση για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από PHOTOVOLTAIC ENERGY M.I.K.E.pdf 272k
130-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από SMART ENERGY SOLUTIONS M.I.K.E.pdf 348k