Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
131-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από ΕΡΜΗΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΚΕ.pdf 331k
132-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.pdf 330k
133-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.pdf 330k
134-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από SOLAR POWER M.I.K.E.pdf 330k
135-2021 Έγκριση υποβολής Πρότασης για Βελτίωση Πρόσβασης σε υποδομές για Πρωτογενή τομέα.pdf 217k
136-2021 Κατάργηση της 412-2020 ΑΟΕ και Αποζημίωση από ρυμοτομία Ζίγρα Αποστόλου του Δημητρίου.pdf 270k
137-2021 Όροι για την περισυλλογή εγκαταλλελειμένων οχημάτων του Δήμου.pdf 282k
138-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ. με Οδηγό ΟΕ. 2019-2020.pdf 232k
139-2021 Έγκριση Πρακτικού Οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια κάδων για το Πρόγραμμα βιοαποβλήτων (ομάδα β).pdf 274k
140-2021 Έγκριση Πρακτικού Οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ.pdf 239k
141-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για για Προμήθεια ΜΑΠ 2021-2022.pdf 326k
142-2021 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Εργασίες Διαγραμμίσεων.pdf 739k
143-2021 Κατακύρωση οριστική για το έργο Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Κοζάνης.pdf 236k
144-2021 Κατακύρωση οριστική για Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Αιανής-ΕΔΔ.pdf 235k
145-2021 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΠΝ (Εξοπλισμός Στίβου ΔΑΚ).pdf 280k
146-2021 Έγκριση Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε). έξι έργων.pdf 4,7MB
147-2021 Έγκριση Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε). τεσσάρων έργων.pdf 3,4MB
148-2021 Έγκριση Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε). δύο έργων.pdf 1,8MB
149-2021 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων.pdf 225k
150-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για Διαμόρφωση περιοχής γηπέδου Πρωτοχωρίου.pdf 224k