Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
311-2021 Έγκριση μελέτης για Προμήθεια Κινητής Εκθεσιακής Μονάδας Δήμου Κοζάνης.pdf 461k
312-2021 Έγκριση μελέτης, ΕΔΔ & απευθείας ανάθεση για την Διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 5,3MB
313-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Ασφάλειες 2021-2022.pdf 358k
314-2021 Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2020 Αθμιας Σχολικής Επιτροπής.pdf 249k
315-2021 5η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 279k
316-2021 Έγκριση Οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια υπόγειων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων στην Δ.Κ. Κρόκου.pdf 265k
317-2021 Έγκριση Πρακτικού και τερματισμός του διαγωνισμού για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης.pdf 263k
318-2021 Έγκριση συνεργασίας με ECOELASTIKA AE.pdf 222k
319-2021 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση Γρηγοριάδη Ιωάννη πρώην Αντιδημάρχου στις 07.06.2021.pdf 238k
320-2021 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΠΝ (Κατασκευή νέων κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Κοζάνης).pdf 284k
321-2021 Έγκριση τροποποίησης Τεχνικών Δελτίων στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 3,9MB
322-2021 Έγκριση για πρόσληψη 7 ανέργων μέσω του Προγράμματος ΟΑΕΔ μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών.pdf 221k
323-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 26.05.2021.pdf 220k
324-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Κυριακίδη Κωνσταντίνου στην Θεσσαλονίκη στις 02.06.2021.pdf 221k
325-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 03.06.2021.pdf 220k
326-2021 Κατακύρωση οριστική για Φύτευση Κ.Χ Κλείτου.pdf 235k
327-2021 Κατακύρωση οριστική για Κατασκευή μνημείου στην Παύλου Χαρίση στην Κοζάνη.pdf 247k
328-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 930,00 ευρώ για προμήθεια υλικών για πολιικούς γάμους στο ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.pdf 241k
329-2021 Έγκριση μελέτης για Μελετητική Ωρίμανση έργου Δημιουργίας Πράσινου Σημείου.pdf 1,2MB
330-2021 Κατάργηση της με αριθμό 203-2021 & έγκριση μελέτης για την Προμήθεια minibus χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.pdf 568k