Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
472-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 1500 ευρώ για εξειδίκευση πίστωσης για 5ο Συμπόσιο Λογοτεχνίας.pdf 240k
473-2021 Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 2,4MB
474-2021 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Σκήτης (Κοσμίδης Τριαντάφυλλος).pdf 300k
475-2021 Τροποποίηση της 571-2020 ΑΟΕ Προγραμματική με Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας (Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης).pdf 219k
476-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης.pdf 249k
477-2021 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Μαυροδενδρίου.pdf 265k
478-2021 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Κοιλάδας.pdf 265k
479-2021 Έγκριση Πρακτικών και κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια Πολυμηχανήματος Αποχιονισμού.pdf 309k
480-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια Λεωφορείου ΑΜεΑ.pdf 255k
481-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Βελτίωση υποδομών για επιχειρηματική δραστηριότητα.pdf 240k
482-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για την Ολοκλήρωση ανάπλασης Ανατολικής εισόδου πόλης Κοζάνης.pdf 228k
483-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών.pdf 226k
484-2021 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τρία (3) έργα.pdf 250k
485-2021 Αποζημίωση από ρυμοτομία Καραδήμου Ζηνοβίας του Μάρκου.pdf 220k
486-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 24.08.2021.pdf 214k
487-2021 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση Ιωαννίδη Ελευθερίου πρώην Δημάρχου στις 26.10.2021.pdf 235k
488-2021 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση Ιωαννίδη Ελευθερίου πρώην Δημάρχου στις 02.11.2021.pdf 235k
489-2021 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση Πεχλιβανίδη Μιχαήλ Δ.ντη Τεχνικών Υπηρεσιών στις 27.10.2021.pdf 230k
490-2021 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση Σημανδράκου Ευαγγέλου Αντιδημάρχου στις 27.10.2021.pdf 236k
491-2021 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Κρόκου.pdf 272k