Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
532-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Σημανδράκου Ευαγγέλου στην Θεσσαλονίκη στις 14.09.2021.pdf 222k
533-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 09.09.2021.pdf 220k
534-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 13.09.2021.pdf 221k
535-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 10.09.2021.pdf 221k
536-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 23.09.2021.pdf 220k
537-2021 Άγονη η δημοπρασία και Τερματισμός για τη εκμίσθωση οριζόντιων ιδιοκτησιών ακινήτου επί της Ειρήνης 17.pdf 259k
538-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κ. Αλωνακίων.pdf 241k
539-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Αγ. Δημητρίου.pdf 248k
540-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Σκήτης.pdf 241k
541-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Σιδερών.pdf 240k
542-2021 Τροποποίηση της 507-2021 ΑΟΕ για Όροι στην Κ. Σκήτης στην Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΑΣΚΙΟ ΙΙ, αιολικά).pdf 232k
543-2021 Τροποποίηση της 506-2021 ΑΟΕ για Όροι στην Κ. Σκήτης στην Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΑΣΚΙΟ ΙΙΙ, αιολικά).pdf 233k
544-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από SMART ENERGY SOLUTIONS M.I.K.E.pdf 336k
545-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από TURBOSOLAR M.I.K.E.pdf 331k
546-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από Η2Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΕΝΕΡΕΙΑ M.I.K.E.pdf 329k
547-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από SOLAR POWER M.I.K.E.pdf 330k
548-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από PV PARK M.I.K.E.pdf 318k
549-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Μαυροδένδρι από PHOTOVOLTAIC ENERGY M.I.K.E.pdf 332k
550-2021 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 ΟΑΠΝ.pdf 256k
551-2021 Έγκριση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (δίμηνα) για το 2021- Δ.νση Κοινωνικής Προστασίας.pdf 236k