Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
592-2021 Έγκριση υποβολής πρότασης για Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό ΟΚΕ προτεραιότητας Β.pdf 217k
593-2021 Κατακύρωση προσωρινή για την Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Κώμης.pdf 278k
594-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για Διαμορφώσεις & Αποκαταστάσεις Κ.Χ. Αιανής, Ρυμνίου & Ξηρολίμνης.pdf 250k
595-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 01.11.2021.pdf 221k
596-2021 Έγκριση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (δίμηνα) για το 2021- Δ.νση Περιβάλλοντος.pdf 235k
597-2021 Αποζημίωση από ρυμοτομία Σκαρκαλά Νεκταρίου ή Λαζάρου του Μάρκου.pdf 224k
598-2021 8η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 292k
599-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 13.10.2021.pdf 220k
600-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 19.10.2021.pdf 220k
601-2021 Έγκριση 3 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης.pdf 228k
602-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 160,00 ευρώ για προμήθεια μεταλλικού νερού για το Δ.Σ.pdf 232k
603-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 350,00 ευρώ για το Μητρικό Θηλασμό.pdf 239k
604-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων.pdf 243k
605-2021 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για έξι (6) έργα.pdf 253k
606-2021 Έγκριση Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε). ενός έργου.pdf 1,3MB
607-2021 Κατακύρωση οριστική για Εξοπλισμό στίβου ΔΑΚ Κοζάνης.pdf 269k
608-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για την Συντήρηση αρδευτικών δικτύων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης.pdf 301k
609-2021 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για Συντήρηση κτιρίου Τεχνικών υπηρεσιών.pdf 232k
610-2021 Έγκριση μελέτης για Προμήθεια συστημάτων προβολής και μικροφωνικής Βιβλιοθήκης.pdf 489k
611-2021 Έγκριση 3ου ΑΠΕ για την Βελτίωση & εκσυγχονισμό αντλιοστασίων άρδευσης & οικισμών.pdf 253k