Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2022

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
349-2022 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.pdf 476k
350-2022 Όροι για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Κ. Ακρινής (Πουτογλίδης Ευθύμιος).pdf 271k
351-2022 Έγκριση υποβολής πρότασης Interreg Europe.pdf 206k
352-2022 Επικαιροποίηση των 81 & 82-2012 αποφάσεων Ο.Ε. για γραμματειακή υποστήριξη των Κληροδοτημάτων του Δήμου.pdf 200k
353-2022 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προληπτικές Ιατρικές Εργαστηριακές Εξετάσεις των Εργαζομένων.pdf 868k
354-2022 Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος) Υποστήριξη ωρίμανσης έργων ανάπτυξης.pdf 2,5MB
355-2022 Κατακύρωση προσωρινή για Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων.pdf 269k
356-2022 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.pdf 318k
357-2022 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού.pdf 940k
358-2022 Κατακύρωση Οριστική για Μεταφορά Νηπίων με Ιδιωτικά Αυτοκίνητα ΔΧ με Οδηγό 2022-2023.pdf 260k
359-2022 Κατακύρωση Οριστική για Παροχή Υπηρεσιών για τη διαχείριση ζώων συντροφιάς.pdf 281k
360-2022 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 19.06.2022.pdf 197k
361-2022 Έγκριση Πρακτικού Ι για την Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη & Πέριξ Οδών Πόλης Κοζάνης.pdf 219k
362-2022 Αποδοχή αίτησης Τουρτούρας Θεοδώρας , για συμβιβαστική επίλυση οφειλής..pdf 204k
363-2022 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια Οχημάτων Δήμου Κοζάνης 2021.pdf 335k
364-2022 Έγκριση για πρόσληψη τακτικού προσωπικού για το 2023.pdf 231k
365-2022 Κατακύρωση οριστική έργου Αναβάθμιση & Συντήρηση Υποδομών Κοινότητας Δρεπάνου.pdf 212k
366-2022 Κατακύρωση Προσωρινή έργου Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Κοζάνης.pdf 217k
367-2022 Κατακύρωση Προσωρινή έργου Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη & Πέριξ Οδών Πόλης Κοζάνης.pdf 230k
368-2022 Κατακύρωση Προσωρινή έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Λευκοπηγής.pdf 233k