Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2022

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
549-2022 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για Λιπαντικά (ΙΜΠΕΞ).pdf 318k
550-2022 Έγκριση για πρόσληψη 1 μέσω του Προγράμματος ΟΑΕΔ μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών (Δ.νση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης).pdf 268k
551-2022 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον Πεχλιβανίδη Μιχαήλ.pdf 284k
552-2022 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 10.09.2022.pdf 277k
553-2022 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 11.09.2022.pdf 274k
554-2022 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 12.09.2022.pdf 274k
555-2022 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαγγιρίδη Μιλτιάδη στην Θεσσαλονίκη στις 12.09.2022.pdf 276k
556-2022 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Παφύλη Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη στις 11.09.2022.pdf 275k
557-2022 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Γκούμα Βασιλείου στην Θεσσαλονίκη στις 11.09.2022.pdf 568k
558-2022 Έγκριση Πρακτικών καθορισμού τιμών για Πιλοτική Δράση Διαχείρισης Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων.pdf 263k
559-2022 Έγκριση τριών μελετών για Πιλοτική Δράση Διαχείρισης Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων.pdf 834k
560-2022 Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης για Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Κοζάνης.pdf 315k
561-2022 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (ΤΑΡΤΑΡΑΣ).pdf 327k
562-2022 Κατακύρωση οριστική για Πυροπροστασία Σχ_ Κτιρίων Α' Βάθμιας.pdf 348k
563-2022 Έγκριση Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε) 1 έργου.pdf 1,5MB
564-2022 Έγκριση εκτέλεσης επείγουσων εργασιών Κατασκευή 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 316k
565-2022 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Αντικατάσταση στέγης βοηθ. αίθουσας κλειστού Λευκόβρυσης.pdf 339k
566 -2022 Έγκριση Τροποποίησης 1 συμβάσης Κοινωφελούς (ΑΘ. ΓΚΙΑΤΑΣ & Θ. ΓΚΙΑΤΑΣ ΟΕ ).pdf 345k
567 -2022 Έγκριση Τροποποίησης 1 συμβάσης Κοινωφελούς (ΔΙΑΦΑ ΑΓΝΗ).pdf 378k
568-2022 Μη Τροποποίηση της 418-2022 για όρους εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κ. Λιβερών.pdf 286k