Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2022

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
082-2022 Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό 2022 Κοινωφελούς.pdf 443k
083-2022 Έγκριση προϋπολογισμού οικ_ έτους 2022 κληρ_¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ στην Αιανή.pdf 279k
084-2022 Έγκριση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (δίμηνα) για το 2022- Δ.νση Τεχνικών υπηρεσιών.pdf 213k
085-2022 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσλονίκη στις 11.02.2022.pdf 201k
086-2022 Εξειδίκευση πίστωσης 400,00 ευρώ για έμφυλη βία κλπ.pdf 220k
087-2022 Έγκριση πρακτικού Ι για την μελέτη Διαμόρφωσης ανατολικού τμήματος Πάρκου Αγ. Δημητρίου.pdf 229k
088-2022 Έγκριση πρακτικού Ι για την Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων.pdf 241k
089-2022 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ για Αναβάθμιση & Συντήρηση υποδομών Κοινότητας Δρεπάνου.pdf 632k
090-2022 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για τη Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών οικισμών ΔΕ Αιανής.pdf 212k
091-2022 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για την Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Π_Σ Κοζάνης.pdf 217k
092-2022 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για έξι (6) έργα.pdf 233k
093-2022 Τροποποίηση της 298-2021 ΑΟΕ για τα Τέλη άρδευσης για το 2021 (Κοιν_ Άνω Κώμης).pdf 205k
094-2022 Έγκριση της μελέτης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ζώων συντροφιάς.pdf 526k
095-2022 Έγκριση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με τη μορφή αντιτίμου, για το 2022.pdf 216k
096-20220 Άσκηση έφεσης κατά απόφασης Ειρηνοδικείου (96 ΙΔΑΧ υπάλληλοι).pdf 217k
097-2022 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Καθαρισμό οικοπέδων και εργασίες πυροπροστασίας 1.pdf 880k
098-2022 Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 1,5MB
099-2022 Έγκριση για πολυετή προγραμματισμό προσωπικού για 2023- 2026.pdf 248k
100-2022 Έγκριση απολογισμού 2021 ΚΔΒΚ.pdf 1,9MB
101-2022 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 ΚΔΒΚ.pdf 223k