Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
001-2023 Κατακύρωση οριστική για Υπηρεσίες Παιδιάτρου.pdf 244k
002-2023 Άγονη και διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για Ιατρού Εργασίας.pdf 269k
003-2023 Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 ΟΑΠΝ.pdf 194k
004-2023 Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ΚΕΧΑΓΙΑΣ).pdf 214k
005-2023 Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ΒΕΡΡΟΣ).pdf 205k
006-2023 Έγκριση κίνησης των ΚΗΙ 8526, ΚΗΗ 5448 και ΚΗΗ 6537 αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα.pdf 203k
007-2023 Έγκριση Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ_Ε_Ε_Δ_Ε) 1 έργου.pdf 603k
008-2023 Έγκριση 2ου ΑΠΕ για Διαμόρφωση Κοιμητηρίων στην Κοινότητα Ρυμνίου.pdf 209k
009-2023 Έγκριση 2ου ΑΠΕ για Βελτίωση αντιπλημμυρικών & οδικών υποδομών οικισμών ΔΕ Αιανής.pdf 225k
010-2023 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για Διαμόρφωση περιοχής γηπέδου Πρωτοχωρίου.pdf 229k
011-2023 Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής για την Αναβάθμιση Πρασίνου - Αναδασώσεις σε οικισμούς του Δήμου.pdf 216k
012-2023 Έγκριση δικαιολογητικών & τεχνικών για Προμήθεια Mini Bus Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.pdf 225k
013-2023 Έγκριση δικαιολογητικών & τεχνικών για Προμήθεια Μουσειολογικού Εξοπλισμού Πολυφύτου στην Αιανή.pdf 272k
014-2023 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Συντήρηση τμημάτων Ε.Ο. επί των οδών Λαρίσης & Κ. Καραμανλή.pdf 1,2MB
015-2023 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 04_01_2023.pdf 200k
016-2023 Kατακύρωση οριστική για Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων (press container).pdf 264k
017-2023 Όροι για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Κ_ Πολυμύλου (Τσελικίδου Αντιγόνη).pdf 276k
018-2023 Έγκριση για πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας.pdf 216k
019-2023 Έγκριση για πρόσληψη 2 ατόμων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) στο HORIZON.pdf 253k
020-2023 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 11_01_2023.pdf 197k