Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2023

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
342-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Συντήρηση Χώρων Πρασίνου ΔΕ Κοζάνης - Ομάδα Β΄.pdf 312k
343-2023 Κατακύρωση πρωην Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ Αγ.Δημητρίου (Μουρουζίδης Αναστάσιος και ΣΙΑ Ο.Ε).pdf 254k
344-2023 Όροι για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Κ. Ακρινής (Παπαδοπούλου Ελένη).pdf 295k
345-2023 Όροι για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Κ. Κοίλων (Σαριστόγλου Ελένη).pdf 294k
346-2023 Όροι για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Κ. Σκήτης (Μαρασλίδης Χρυσόστομος).pdf 295k
347-2023 Όροι για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Κ. Κοίλων (ΑΤΛΑΣ Ανέστης Παπακυριακίδης Ε.Ε).pdf 314k
348-2023 Τροποποίηση της 22-2022 ΑΟΕ για Προγραμματικής σύμβαση με ΔΕΠΕΠΟΚ ΑΕ (Πολυλειτουργικό Συγκρότημα στη ΖΕΠ).pdf 230k
349-2023 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λαζάρου στην Αθήνα στις 07.08.2023.pdf 167k
350-2023 Κατακύρωση οριστική για Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας (ΗΜ υποδομές).pdf 272k
351-2023 Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης για Φωτισμός LED και Κλειστό Λευκόβρυσης).pdf 229k
352-2023 Ορισμός δικηγόρου Ιωάννα Αβραμίδου στο Κτηματολόγιο.pdf 233k
353-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Σίτηση μαθητών καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δήμου.pdf 308k
354-2023 Έγκριση πρότασης Απαζίδη Παναγιώτη για την ανοικοδόμηση του Κληροδ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΙΟΥΡΑ.pdf 234k
355-2023 Έγκριση Πρακτικού Ι για ΣΔΙΤ του έργου Υλοποίηση Πολύ-λειτουργικού Συγκροτήματος της ΖΕΠ ΣΔΙΤ.pdf 308k
356-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Κλάδεμα Υψηλών και Επικίνδυνων Δένδρων.pdf 324k
357-2023 Έγκριση 6-2023 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Καθαρισμό οικοπέδων και Χώρων Απόθεσης Αδρανών Υλικών.pdf 918k
358-2023 Έγκριση 98-2023 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια ενός Οχήματος για Δ.νση Κοινωνικής Προστασίας.pdf 983k
359-2023 Έγκριση 150-2023 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Μίσθωση και Εκκένωση Μεταλλικών Κιβωτίων (skip container).pdf 940k
360-2023 Έγκριση 166-2022 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση του Δημοτικού Κήπου.pdf 809k
361-2023 Εξειδίκευση πίστωσης 5.000,00 ευρώ για Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2023.pdf 242k