Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2023

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
442-2023 Κατακύρωση οριστική για έργο Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας (ΗΜ υποδομές).pdf 246k
443-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Έργο Κατασκευής Συνθετικού Τάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Αιανής.pdf 248k
444-2023 Έγκριση επιβεβλημένης κίνησης ΚΗH 9929, στις 19_10_2023 στη Χαλκιδική.pdf 253k
445-2023 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Γκούμα Βασιλείου στη Θεσσαλονίκη στις 24_10_2023.pdf 226k
446-2023 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαγγιρίδη Μιλτιάδη στη Θεσσαλονίκη στις 24_10_2023.pdf 227k
447-2023 9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ_έτους 2023.pdf 421k
448-2023 Άσκηση Έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.pdf 227k
449-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Έργο Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στη Κ_Ξηρολίμνης.pdf 303k
450-2023 Έγκριση 1ου Πρακτικού Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης για Έλεγχο της ποιότητας του Αέρα.pdf 248k
451-2023 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λαζάρου στην Θεσσαλονίκη στις 24_10_2023.pdf 226k
452-2023 Εισηγητική έκθεση γ΄ τριμήνου έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 442k
453-2023 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λαζάρου στην Θεσσαλονίκη στις 23_10_2023.pdf 226k
454-2023 Κατακύρωση προσωρινή για έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου ΔΑΚ Κοζάνης.pdf 311k
455-2023 Κατακύρωση οριστική για έργο Διανοίξεις Δημοτικών Οδών.pdf 245k
456-2023 Έγκριση κατ΄εξαίρεσης οδήγησης από τον Μαλούτα Λάζαρο.pdf 251k
457-2023 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Πληρώνω όσο πετάω.pdf 1,3MB
458-2023 Έγκριση Πρακτικού Ι για Προμήθεια Ιστών Ηλεκτροφωτισμού στο Ο.Τ 1059.pdf 257k
459-2023 Κατακύρωση οριστική για Μίσθωση και Εκκένωση Μεταλλικών Κιβωτίων (skip container).pdf 291k
460-2023 Έγκριση Πρακτικού Ι για Παροχή υπηρεσιών για Περιβαλλοντικά Ζητήματα.pdf 351k
461-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Ανάπτυξη πρόσβασης στο διαδίκτυο (Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου).pdf 255k