Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2023

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
081-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια εξοπλισμού τεχνολογίων πληροφορικής.pdf 341k
082-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια και επισκευή ελαστικών επισώτρων.pdf 659k
083-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα έτη 2023-2024.pdf 540k
084-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου 2022 & 2023.pdf 226k
085-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια Μουσειολογικού Εξοπλισμού Πολυφύτου στην Αιανή.pdf 250k
086-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Συντήρηση τμημάτων Ε.Ο. επί των οδών Λαρίσης & Κ. Καραμανλή.pdf 229k
087-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια Mini Bus Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.pdf 257k
088-2023 Κατακύρωση οριστική για Εργασίες Συντήρησης για Δημόσιο Δάσος Κουρί.pdf 226k
089-2023 Τροποποίηση τηςς 727-2022 ΑΟΕ για Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2023.pdf 207k
090-2023 Εξειδίκευση πίστωσης 2.000,00 ευρώ για αναμνηστικές πλακέτες 100 Χρόνια Μικρασιατική Καταστροφή.pdf 222k
091-2023 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 21_02_2023.pdf 199k
092-2023 Κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου, Νωπού γάλακτος για Παιδικούς Σταθμούς.pdf 309k
093-2023 Εξειδίκευση πίστωσης 900,00 ευρώ για Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών.pdf 220k
094-2023 Κατακύρωση οριστική για (Ομάδα Α) Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου.pdf 312k
095-2023 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης.pdf 1MB
096-2023 Έγκριση μελέτης για Ψηφιακές δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού αποθέματος της ΚΔΒΚ.pdf 684k
097-2023 Έγκριση 178-2021 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ CUT & COVER (τούνελ) στον Σιδηροδρομικό Σταθμό.pdf 1,3MB
098-2023 Σύσταση παγίας προκαταβολής 2023 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 237k
099-2023 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα έτη 2023-2024.pdf 379k
100-2023 Έγκριση 273-2020 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής αστικών Βιοαποβλήτων.pdf 1MB