Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

036-2019 Απόρριψη αίτησης του Καραγιάννη Χρήστου του Ευαγγέλου για αποζημίωση από το Δήμο από κοπή χόρτων.pdf

036-2019 Απόρριψη αίτησης του Καραγιάννη Χρήστου του Ευαγγέλου για αποζημίωση από το Δήμο από κοπή χόρτων.pdf

Ανέβηκε από τον/την webmaster gnomon, 18/4/2019 9:31 πμ
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
1 από 4
Σχόλια
Ιστορικό εκδόσεων
Έκδοση Ημερομηνία Μέγεθος  
1.0 Πριν από 2 Έτη 207k