Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

105-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελλησπόντου.pdf

105-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελλησπόντου.pdf

Ανέβηκε από τον/την webmaster gnomon, 18/4/2019 9:30 πμ
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
1 από 16
Σχόλια
Ιστορικό εκδόσεων
Έκδοση Ημερομηνία Μέγεθος  
1.0 Πριν από 2 Έτη 840k