Επιστροφή

«Διεξαγωγή έρευνας πεδίου στο Δήμο Κοζάνης, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ της Κοζάνης: Κοζάνη 2020»

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 

Γραφείο Τύπου

 

Τηλ.: 24613 50324

FAX: 24610 27065
E-mail: mme@kozanh.gr
Website: www.kozanh.gr

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Νίκης 1

Πληροφορίες: Νατάσα Χατζηγεωργίου

 

Προς ενημέρωση συντακτών

 
 
 

Κοζάνη, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

 

«Διεξαγωγή έρευνας πεδίου στο Δήμο Κοζάνης, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ της Κοζάνης: Κοζάνη 2020»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα πλαίσια της -από 3 Δεκεμβρίου 2013- προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση του «Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ της Κοζάνης: Κοζάνη 2020», θα διενεργήσουν έρευνα πεδίου στους κατοίκους του Δήμου, από τις 3 Φεβρουαρίου 2014 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2014.

Στόχος του ανωτέρω Σχεδίου είναι η προβολή του Δήμου, σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η δημιουργία και η διατήρηση ενός ελκυστικού και αναγνωρίσιμου προφίλ υψηλής ποιότητας, μέσα από την ενεργό συμμετοχή τόσο των κατοίκων, όσο και των φορέων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η έρευνα θα διεξαχθεί σε τρία στάδια, με πρώτο στάδιο την καταγραφή των απόψεων των κατοίκων, δεύτερο των τουριστών και τρίτο των επιχειρήσεων του Δήμου.

  Σας ενημερώνουμε ότι οι απογραφείς θα φέρουν ειδική ταυτότητα και σας παρακαλούμε για την συνεργασία και τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω έρευνα, προκειμένου να διεξαχθούν έγκυρα και ασφαλή συμπεράσματα που θα συνεισφέρουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην τοπική ανάπτυξη του Δήμου Κοζάνης.