Επιστροφή

1η Συνάντηση Δικτύου Εμπλεκόμενων Φορέων σχεδίου RAW4RES/INTERREG EUROPE Δήμου Κοζάνης


RAW4RES: Enhancing responsible mining policies and raw materials resilience in EU regions


Ενίσχυση υπεύθυνων πολιτικών εξόρυξης και ανθεκτικότητας πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας στις Ευρωπαϊκές περιφέρειες


Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση του Δικτύου των Εμπλεκόμενων Φορέων του σχεδίου RAW4RES/INTERREG EUROPE του Δήμου Κοζάνης στην αίθουσα συσκέψεων «Κοβεντάρειο» και με δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής. Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Κοζάνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Υποδομών της Π.Ε. Κοζάνης, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ, της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης, καθώς και ομάδα υλοποίησης του σχεδίου του Δήμου Κοζάνης.
Το σχέδιο με ακρωνύμιο RAW4RES στοχεύει στην ενίσχυση βιώσιμων και περιβαλλοντικά/ κοινωνικά υπεύθυνων πολιτικών και πρακτικών, εξόρυξης, ανάκτησης από παραπροϊόντα εξόρυξης, επανάχρησης και ανακύκλωσης μεταλλευτικών πρώτων υλών, από εμπορικές ροές αποβλήτων. Απώτερος σκοπός του σχεδίου είναι η αξιόπιστη, ασφαλή και βιώσιμη πρόσβαση σε αυτές και την προστασία των παραγωγικών δραστηριοτήτων από ελλείψεις σε κρίσιμες πρώτες ύλες και βιομηχανικά μέταλλα.

Τη συνάντηση προλόγισε ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα των κρίσιμων πρώτων υλών στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα καθ’ ότι είναι απαραίτητες για την παραγωγή των «πράσινων» τεχνολογιών, τη βιομηχανία ηλεκτροκίνησης και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο που θα διαδραματίσει η κυκλική οικονομία στην ανάκτηση των κρίσιμων πρώτων υλών και οι ευκαιρίες που θα προκύψουν για την έρευνα και για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων.
 Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από την ομάδα υλοποίησης του σχεδίου του Δήμου Κοζάνης στοιχεία εξέλιξης της ζήτησης των κρίσιμων πρώτων υλών, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδίου RAW4RES από τους εταίρους του σχεδίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών, καθώς το αντικείμενο της πρώτης θεματικής ανάλυσης του σχεδίου που αφορά τη διερεύνηση και αναγνώριση σημείων ασυμβατότητας μεταξύ των πολιτικών που αφορούν τη διαχείριση των κρίσιμων πρώτων υλών και την πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές των εταίρων.  


Ο εκπρόσωπος της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, παρουσίασε στη συνέχεια τη Μεταλλευτική – Λατομική Νομοθεσία με αναφορά σε θέματα κυριότητας των ορυκτών, της μεταλλειοκτησίας, της παραχώρησης μεταλλείων και των μεταλλευτικών δικαιωμάτων καθώς και στη σχετική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία. 
Το δίκτυο των εμπλεκόμενων φορέων ανανέωσε το ραντεβού, με την νέα συνάντηση να προγραμματίζεται στις αρχές της άνοιξης και με τη δέσμευση της ομάδας του σχεδίου RAW4RES να ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς για την πορεία των εργασιών.