Επιστροφή

4ο Τουρνουά Σκακιού "Νίκος Σαμαράς"

Ο Γ. Σ. Ποντοκώμης και η ΕΣΣΚΕΔΥΜ προκηρύσσουν το 4ο τουρνουά σκακιού «Νίκος Σαμαράς», το οποίο θα διεξαχθεί στην Ποντοκώμη Κοζάνης την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012.Το τουρνουά είναι το 1ο της σειράς Grand-Prix 2012-13 της ΕΣΣΚΕΔΥΜ.

 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Το σύστημα αγώνων θα είναι «ελβετικό» 7 γύρων. Θα διεξαχθούν δύο ξεχωριστά τουρνουά. Στο πρώτο τουρνουά θα πάρουν μέρος οι σκακιστές-στριες ηλικίας από δεκατρία (13) ετών και άνω (σκακιστές που γεννήθηκαν μέχρι και το έτος 1999) και στο δεύτερο τουρνουά θα πάρουν μέρος οι σκακιστές ηλικίας από δώδεκα (12) ετών και κάτω (σκακιστές που γεννήθηκαν από το έτος 2000 και μετά).

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στο τουρνουά μπορούν να συμμετέχουν όσοι σκακιστές και σκακίστριες το επιθυμούν χωρίς να υποχρεούνται να διαθέτουν δελτίο αθλητή.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

ΩΡΑ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 10:00-10:30  

 Άφιξη-Επιβεβαίωση Συμμετοχών

 10:30-11:00  

 Κληρώσεις-Τακτοποίηση στην αίθουσα

 11:00-11:45  
 1 ος Γύρος
 11:45-12:30  
 2 ος Γύρος
 12:30-13:15  
 3 ος Γύρος
 13:15-14:00  
 4 ος Γύρος
 14:00-14:30  
 Διάλειμμα
 14:30-15:15  
 5 ος Γύρος
 15:15-16:00  
 6 ος Γύρος
 16:00-16:45  
 7 ος Γύρος
 16:45-17:00  
 Τελικά Αποτελέσματα
 17:00-17:30  
 Απονομές
17:30

 Πέρας εκδήλωσης –Αναχώρηση συμμετεχόντων

 

4. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Γυμνάσιο Ποντοκώμης.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε δέκα (10) λεπτά για κάθε σκακιστή για ολόκληρη την παρτίδα. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής, παίρνει ακόμη πέντε δευτερόλεπτα (5΄΄) χρόνου σκέψης.

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: α) οι μεταξύ των ισοβαθμούντων αγώνας β) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας γ) Μπούχολτζ δ) Sonennborg-Berger.

7. ΠΑΡΑΒΟΛΑ: Όλοι οι συμμετέχοντες θα καταβάλλουν παράβολο 8 ευρώ.

8. ΕΠΑΘΛΑ: Κύπελλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές του 1ου τουρνουά και στον 1ο του δευτέρου τουρνουά (κάτω των 12). Μετάλλια στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας. Κύπελλα στις 3 πρώτες ομάδες(το άθροισμα των 2 καλύτερων αποτελεσμάτων των αθλητών κάθε τουρνουά). Θα δοθούν ξεχωριστά βραβεύσεις σε σκακιστές άλλων ενώσεων που θα διακριθούν.

9. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 07/09/2012στην κα Ορφανίδου Νίκη (τηλ.: 6937696989, e-mail: nikiorfan@gmail.com) και στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕΔΥΜ (τηλ-fax: 2463021070, Δευτέρα-Παρασκευή 5-9 μμ). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΕΛΟ, αριθμό μητρώου Ε.Σ.Ο. και σκακιστικό σύλλογο. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής την ημέρα των αγώνων θα γίνει συγκεντρωτικά από τους υπεύθυνους των σωματείων-περιοχών στην γραμματεία των αγώνων.