Επιστροφή

Αναβάθμιση εξοπλισμού καθαριότητας

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

     Ο Δήμος Κοζάνης, στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας προς τους πολίτες, προχωράει στο επόμενο δεκαπενθήμερο σε σταδιακή αντικατάσταση μεγάλου τμήματος (περίπου το 60%) των κάδων της πόλης, με νέους κάδους. Ήδη, την προηγούμενη εβδομάδα, εκατόν πενήντα (150) νέοι κάδοι  τοποθετήθηκαν στο κέντρο της πόλης με ταυτόχρονη απόσυρση των παλαιών.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά εξακόσιους (600) κάδους απορριμμάτων και έχει χρηματοδοτηθεί από το 3ο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 120.309,00 €. Οι παλαιοί κάδοι που αντικαθίσταται, αφού συντηρηθούν και καθαρισθούν με τη χρήση ειδικού μηχανήματος, θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών, τόσο στην πόλη όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα, τα επόμενα χρόνια.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλοι οι νέοι κάδοι φέρουν ποδομοχλό ανοίγματος του καπακιού, επιτρέποντας έτσι στους πολίτες να τοποθετήσουν τα απορρίμματα στον κάδο χωρίς να έρθουν σε επαφή με κάποιο σημείο του κάδου παρά μονάχα με ένα απλό πάτημα του ποδομοχλού.

Με την ευκαιρία της τοποθέτησης νέων κάδων ο Δήμος Κοζάνης θέλει να υπενθυμίσει στους πολίτες τρεις απλές υποχρεώσεις τους σχετικά με τα οικιακά απορρίμματα.

Τα απορρίμματα βγαίνουν πάντοτε τις βραδινές ώρες και όχι οποιαδήποτε ώρα της ημέρας

Τοποθετούνται σε ανθεκτικούς και καλά κλεισμένους  σάκους

Τοποθετούνται πάντοτε μέσα στους κάδους και ποτέ έξω από αυτούς

 

Η βελτίωση της καθαριότητας της πόλης που αποτελεί κεντρικό στόχο για τον δήμο Κοζάνης απαιτεί την συνεργασία και συμμετοχή των δημοτών επειδή  . . . . . . . .

  

Η  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΕΙΝΑΙ  ΥΠΟΘΕΣΗ  ΟΛΩΝ  ΜΑΣ