Επιστροφή

Ανακοίνωση πρόσκληση προς εκθέτες για πληρωμή

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Κοζάνη 27 Μαρτίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ α) ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
                 β) ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ –ΠΛΗΡΩΜΩΝ
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 

Καλούνται οι έμποροι & παραγωγοί που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως εκθέτες- πωλητές στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης, κάτοχοι σχετικής   άδειας ,   να προσέρχονται από την Τρίτη 01 Απριλίου 2014 ως και την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014  στο Δημαρχείο (Οικονομική Υπηρεσία - Γραφείο Λαϊκών Αγορών) για να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις με την καταβολή του Ημερήσιου Ανταποδοτικού Τέλους που προβλέπεται από  άρθρο 33 του  νόμου  4177/2013 και αναλογεί  στη χρήση του χώρου που καταλαμβάνουν σ΄ αυτές για το διάστημα από την 01 Ιανουαρίου 2014 μέχρι και 31 Μαρτίου 2014 , σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης με αριθμ. πρωτ. 1040/87022/30-12-2013 , η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματέα της Α.Δ.Η.Δ.Μ. με την  αριθμ. πρωτ. 4055/624/10-02-2014 απόφαση.

Κατά την προσέλευση να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα , την άδεια εκθέτη λαϊκών αγορών  και τον Α.Φ.Μ. τους.

Σε περίπτωση εκπροσώπησής τους  από άλλο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής .  

 
                                    Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
 
 
                                                         Γεώργιος Ν. Τζέλλος