Επιστροφή

Ανακοίνωση της επιτροπής Δ/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης. Ομαλή η λειτουργία των σχολείων με επιτυχή αντιμετώπιση των σημαντικότερων προβλημάτων

Με ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της επιτροπής κος Νικόλαος Βλάχος, γνωστοποιεί στους πολίτες του Δήμου την πορεία αντιμετώπισης των προβλημάτων τα οποία και καθορίζουν την λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, την τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς αντιμετωπίζει με επιτυχία τα σημαντικότερα λειτουργικά προβλήματα των σχολείων και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μία εποχή δύσκολη για την χώρα και τους πολίτες.

Όπως είναι γνωστόοι σχολικές επιτροπές που λειτουργούσαν στο Δήμο Κοζάνης πριν τον «Καλλικράτη»  με το άρθρο 103 του Ν.3852/2010 συγχωνεύθηκαν σε δύο νέα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ένα για κάθε Βαθμίδα Εκπαίδευσης.

          Συγκεκριμένα συγχωνεύθηκαν είκοσι σχολικές επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μία, με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης». Η Σύσταση του νέου Νομικού Προσώπου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 10-05-2011.

Ο κ. Βλάχος παρέθεσε αναλυτικά όλες τις κινήσεις για την προσαρμογή στο νέο σχήμα καθώς και το σύνολο των ενεργειών για την ομαλοποίηση της λειτουργίας των σχολείων παραθέτοντας παράλληλα και τα ποσά που δαπανήθηκαν.

 
 
 

Κατά τη διάρκεια του νέου σχολικού έτους 2011-12 το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής πραγματοποίησε τις παρακάτω δαπάνες-πληρωμές : 

 
 
                                                                                                                          ΠΟΣΟ
 

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΧ. ΕΠΙΤΡ.         39069,20 €

 
 

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΗ                                                              23010,68 €

 

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ                                                              8952,79 €

 

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΔΙΔ.. ΕΤΟΥΣ 2010-11                                                                                               28781,42 €

 

ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΙΚΑ)

 ΔΙΔ, ΕΤΟΥΣ 2010-11                                                                                               15947,20 €

 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                                              4236,63 €

 

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΥΑΚ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ                            43002,74 €

 

ΔΙΑΥΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ                  84000,00 €

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1η Φορά          (Περιφερειακά Γυμνάσια)                      8588,19 €

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2η Φορά                       >>                                             9450,44€

 

ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 9ο -10ο και 11ο   :   11649,40 €

 

ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΙΚΑ)- 9ο -10ο και 11ο :            5593,96 €

 

                                                                                                    

                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ    : 282.282,65€

              

Στόχος της επιτροπής, είναι να μην υπάρχει καμία οφειλή προς τρίτους την 01-01-2012, πλην της ΔΕΥΑΚ, με την οποία θα πρέπει να γίνει διακανονισμός για τη ρύθμιση των παλιών οφειλών.