Επιστροφή

Ανακοίνωση της Τ.Κ. Κλείτου

Με αφορμή την ολοκλήρωση των έργων οδοποιίας του οικισμού Κλείτου και την τοποθέτηση των σημάτων οδικής κυκλοφορίας, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την αποφυγή ατυχημάτων.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλείτου
Κωνσταντίνος Κορκοτίδης