Επιστροφή

Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ΚΧ

  Σχετ:  α. το άρθρο 42 του Ν.4915/2022

            β. το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020

            γ. Η υπ’ αριθμ. 372/21 Απ. Δημ. Συμβουλίου Κοζάνης

 

            Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες του κλάδου εστίασης, ότι για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας.

Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αυτών των αδειών είναι η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Τα γραφεία της Υπηρεσίας στεγάζονται επί της Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος. Στο χώρο λειτουργεί πύλη πρωτοκόλλου. Τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης είναι 2461355102,115,134. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail doled@kozanh.gr, είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου.

 

Η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών είναι η κάτωθι:

  1. Οι επαγγελματίες εστίασης καταθέτουν αίτηση για κατάληψη ΚΧ με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Α. Αίτηση  (έντυπο παρατίθεται στο παράρτημα)

Β. Σκαρίφημα, σχεδιάγραμμα, ή τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να φαίνεται η ζητούμενη κατάληψη του χώρου (προαιρετικό)

Γ. Άδεια ή γνωστοποίηση του Καταστήματος.

Δ. Δημοτική ενημερότητα.

Ε. Υπεύθυνη δήλωση επαγγελματία- εκπροσώπου της επιχείρησης. (παράρτημα)

 

Αν δεν υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται για τις ελλείψεις του φακέλου. 

 

  1. Προγραμματίζεται τηλεφωνικά ραντεβού για αυτοψία του προτεινόμενου χώρου, προσδιορίζεται και σημαίνεται ο χώρος προς κατάληψη.

 

  1. Υπολογίζονται τα τέλη και ζητείται η μερική καταβολή τους από την επιχείρηση.

 

  1. Εκδίδεται η άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ΚΧ

 

Σημειώνουμε ότι με το α’ σχετικό δίνεται η δυνατότητα για την παραχώρηση πρόσθετου κοινοχρήστου χώρου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης

Υπογραμμίζουμε ότι οι βασικές αρχές που διέπουν την παραχώρηση Κοινοχρήστων Χώρων αφορούν, την ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών – αμαξιδίων σε ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50μ τουλάχιστον,  την συναίνεση από όμορα ή παρακείμενα καταστήματα, την ασφαλή διέλευση πεζών – οχημάτων εκτάκτων αναγκών (ασθενοφόρων, πυροσβεστικών) σε πεζοδρόμους, την εύρυθμη και χωρίς προβλήματα δραστηριοποίηση όλων των λοιπών καταστημάτων.

Επισυνάπτεται παράρτημα με χρήσιμα έντυπα (  Αίτηση   –   Υπεύθυνη Δήλωση και Διάγραμμα επιτρεπόμενων παραχωρήσεων ΚΧ για τραπεζοκαθίσματα)