Επιστροφή

Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Δημοτικής Αστυνομίας - Μια άνευ προηγουμένου αισθητική και υλική ρύπανση προκαλούν τα ενοικιαστήρια στην πόλη της Κοζάνης

ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΟΒΑΡΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνεται ότι κάθε χρόνο την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, κατακλύζεται η πόλη από Ενοικιαστήρια τα οποία οι πολίτες επικολλούν επί στύλων ηλεκτροφωτισμού, επί στύλων οδικής σήμανσης, επί τοίχων Δημοτικών και κρατικών καταστημάτων ή οπουδήποτε θεωρούν πρόσφορη την ανακοίνωσή τους, δημιουργώντας μια άνευ προηγουμένου αισθητική και υλική ρύπανση.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ανοίκιαστων διαμερισμάτων που μπορεί να ξεπερνούν και τα 1500 και ότι για κάθε διαμέρισμα προς ενοικίαση επικολλώνται τουλάχιστον δέκα ενοικιαστήρια στο κέντρο της πόλης, καταλαβαίνει ο καθένας την σοβαρότητα της κατάστασης.

Η εικόνα της πόλης, λόγω του προαναφερθέντος προβλήματος, δεν είναι ανάλογη με τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει η Δημοτική Αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες καθαριότητας, που στόχο έχει την αισθητική αναβάθμισή της.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μεσιτικά γραφεία και τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων προς ενοικίαση, ότι εκτός του ότι η ενέργειά τους αυτή, είναι παράβαση, η οποία επισύρει διοικητικά πρόστιμα, η υπηρεσία καθαριότητας, προβαίνει στην άμεση αποκόλληση των ενοικιαστηρίων και ως εκ τούτου η μέθοδος αυτή κρίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματική.

Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε στους παραπάνω, που έχουν διαμερίσματα προς ενοικίαση, ότι πρέπει να επιλέξουν άλλους προσφορότερους και περισσότερο αποτελεσματικούς τρόπους δημοσιοποίησης των ενοικιαστηρίων τους (διαδίκτυο, εφημερίδες, γραφεία μεσιτικά κλπ) και να μην ρυπαίνουν την πόλη για την καθαριότητα και την αισθητική, της οποίας ξοδεύονται χρήματα, τα οποία θα μπορούσε να διατεθούν σε περισσότερο ευαίσθητους τομείς, όπως για ανακούφιση των ανέργων ή των αδυνάμων συμπολιτών μας.Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ