Επιστροφή

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΚΟΖΑΝΗ, ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Κοζάνης

 

Προς ενημέρωση συντακτών

 

 

Κοζάνη, Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΚΟΖΑΝΗ, ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με αφορμή το Δελτίο Τύπου της Αυτοδιοικητικής  Κίνησης «Κοζάνη, Τόπος να Ζεις» που ενημερώνει για τη συνάντηση εκπροσώπων της με τον Γενικό Διευθυντή της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε και το κομμάτι που αναφέρεται στον Δήμο Κοζάνης:

¨Η ΔΙΑΔΥΜΑ να προχωρήσει άμεσα το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αστικών Απορριμμάτων, αποκλείοντας τεχνολογίες επικίνδυνες όπως η καύση. Να προτάξει την ανακύκλωση στην πηγή, την κομποστοποίηση των οργανικών υλικών στο σπίτι, στη γειτονιά και στο δήμο, την επαναχρησιμοποίηση των υλικών κατεδαφίσεων (μπαζών). Στους τομείς αυτούς ο Δήμος Κοζάνης δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτε, εκτός μιας μέτριας ανακύκλωσης στα «εύκολα» υλικά¨

θα θέλαμε να αναφερθούμε σε αυτό το «σχεδόν τίποτε» που έχει κάνει ο Δήμος Κοζάνης:

Με έναρξη το 1992 εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή που συμπεριλαμβάνει τέσσερα (4) υλικά (χαρτί/ αλουμίνιο/ γυαλί/ πλαστικό) με 1250 σημεία εξυπηρέτησης (στάτορες για χαρτί) που βρίσκονται σε σπίτια, πολυκατοικίες, υπηρεσίες, γραφεία, σχολεία και 55 κάδους που βρίσκονται σε γειτονιές της πόλης και των τοπικών διαμερισμάτων. Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι διαλέγουν τα ανακυκλώσιμα στο σπίτι τους ή στη δουλειά τους και στη συνέχεια τα οδηγούν στα σημεία εξυπηρέτησης. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα (που εφαρμόζεται εδώ και είκοσι χρόνια με σταδιακή εισαγωγή των υλικών) αποτελεί μία περίπτωση εκτεταμένης διαλογής στην πηγή που σπανίζει στην χώρα μας.

Λειτουργία (από το 2006) του πρώτου, στην Ελλάδα, Αδειοδοτημένου  Χώρου Απόθεσης Αδρανών Υλικών με αξιοποίηση αυτών για αποκατάσταση παλαιού λατομείου με βάση εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες. Αλήθεια ποια άλλα παραδείγματα, σε επίπεδο Δήμων, με επαναχρησιμοποίηση τέτοιων υλικών υπάρχουν;

Επίσης ενδιαφέρον έχει να αναφερθούμε και σε αυτήν την «μέτρια ανακύκλωση, στα εύκολα υλικά» που έχει κάνει ο Δήμος Κοζάνης:

Η συλλεγόμενη ποσότητα χαρτιού για το έτος 2009 ανήλθε σε 1.535 τόνους (ποσοστό 63% επιπλέον του στόχου των 920 τόνων που είχε θέσει η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ) με αποτέλεσμα  30 kg/κάτοικο/έτος, ένας δείκτης που επίσης σπανίζει στην χώρα μας. Αυτή είναι η «μέτρια ανακύκλωση».

 

Ο Δήμος Κοζάνης, στην κατεύθυνση εφαρμογής του Ν.2939/2001 «Εναλλακτική  Διαχείριση Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων» έχει υπογράψει συμβάσεις με τα ακόλουθα Αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης: 

ΑΦΗΣ (από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 20.000 τεμάχια- κοινές μπαταρίες)

ΣΥΔΕΣΥΣ (από το 2006 μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 2.500 κιλά μπαταριών αυτοκινήτου)

ΕΚΟΕΛΑΣΤΙΚΑ (από το 2006 μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 6.000 τεμάχια χρησιμοποιημένων ελαστικών)

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  (από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 80.000 κιλά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών)

ΕΔΟΕ (από το 2005 μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 195 παλαιά οχήματα)

ΕΛΤΕΠΕ (από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 5.500 lt χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων)

Όλα τα παραπάνω αποτελούν «εύκολα» προς ανακύκλωση υλικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιοι επιχειρούν να μειώσουν τις δράσεις του Δήμου Κοζάνης σχετικά με την ανακύκλωση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Δελτίου Τύπου με τον τίτλο «Πράσινες Πόλεις και Πράσινα Βραβεία» της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης που ακολούθησε την βράβευση του Δήμου Κοζάνης από την οργάνωση ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ με το βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας για δράσεις που σχετίζονται με την ανακύκλωση (Γιορτή Ανακύκλωσης 2009). Εκεί λοιπόν η συγκεκριμένη οργάνωση χαρακτηρίστηκε σαν «Οργάνωση- Αετός στις δημόσιες σχέσεις που μοιράζει βραβεία» σε μία άλλη προσπάθεια να «χαμηλώσουν» οι δράσεις του Δήμου για την ανακύκλωση.

Αν κάποιος νομίζει ότι αυτό που γίνεται με την ανακύκλωση στην Κοζάνη, εδώ και είκοσι χρόνια, περιγράφεται με τις λέξεις «σχεδόν τίποτε», «μέτρια ανακύκλωση», «εύκολα υλικά» δεν έχει παρά να ρωτήσει τους ανθρώπους που ζούνε σε αυτόν τον τόπο και έχουν κάνει την ανακύκλωση τρόπο ζωής. Τους ανθρώπους που τιμούμε και ευχαριστούμε γιατί με την συνεργασία τους έχουν αναδείξει τον Δήμο Κοζάνης πρωτοπόρο στον τομέα της Ανακύκλωσης.