Επιστροφή

Απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας για τον πίνακα κηδειοσήμων πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κοζάνης

Προς διευκρίνιση σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα kozan.gr  με τίτλο « Μετεγκαταστάθηκαν από τον τοίχο του μητροπολιτικού ναού Αγίου Νικολάου Κοζάνης σε μεταλλικό πίνακα ανακοινώσεων επί εδάφους κατόπιν εντολής της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων», σας πληροφορούμε ότι η τοποθέτηση του μεταλλικού πίνακα ανακοινώσεων κηδειοσήμων και μνημo σύνων σε χώρο πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κοζάνης, εντάσσεται σε πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης με στόχο την άμεση επέκταση του και σε άλλα σημεία της πόλης.

Για το συγκεκριμένο θέμα προηγήθηκε συνεννόηση με τον πατέρα Δημήτριο Χαρισίου, Προϊστάμενο του Ιερού ναού Αγίου Νικολάου και Αρχιερατικό Κοζάνης.

Αντίστοιχες ενέργειες προωθούνται και για τις διαφημιστικές αφίσες και τα ενοικιαστήρια, ώστε να εξαλειφθεί το συντομότερο δυνατό το φαινόμενο της ρύπανσης.


Δείτε το σχετικό δημοσίευμα εδώ