Επιστροφή

Απάντηση του Δήμου Κοζάνης για το ζήτημα της πληρωμής των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Οι τριάντα δυο εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, προσλήφθηκαν στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας την τελευταία ημέρα του προηγουμένου έτους. Ως τώρα δεν πληρώθηκαν για λόγους μόνο διαδικαστικούς, που σχετίζονται με το χρόνο έναρξης εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δαπανών προηγουμένου έτους.

Σήμερα 4 Μαρτίου 2013, τους οφείλουμε ένα ημερομίσθιο του μηνός Δεκεμβρίου 2012 και τα ημερομίσθια των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013. Τα ημερομίσθια των μηνών Δεκεμβρίου 2012 και Ιανουαρίου 2013, θα  πληρωθούν στις οκτώ (8) Μαρτίου 2013 μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) με κατάθεση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, και τα ημερομίσθια του Φεβρουαρίου 2013 θα τα πληρωθούν στις 27 Μαρτίου 2013 με την ίδια διαδικασία. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι νέες εργαζόμενες στους παιδικούς σταθμούς που προσλήφθηκαν  στις 05 Φεβρουαρίου 2013.

Στο εξής για τα ημερομίσθια των επόμενων μηνών (Μάρτιος κ.λπ.)  θα πληρώνονται κανονικά στο πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου μήνα.