Επιστροφή

ΑπόΔημος: Γνωρίζουμε τα μέλη του δικτύου του Δήμου Κοζάνης μέσα από συνεντεύξεις

Το Δίκτυο απόΔημος είναι μία πρωτοβουλία του Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα, που στοχεύει στη δημιουργία δεσμών συνεργασίας με νέους που κατάγονται από την περιοχή της Κοζάνης, εργάζονται στο εξωτερικό και θέλουν να διατηρήσουν ζωντανή την επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Η προσφορά των νέων του εξωτερικού σε τεχνογνωσία και εμπειρία σε σύγχρονους τρόπους παραγωγής και διοίκησης, καθώς και σε επιστημονικά πεδία αιχμής, δύναται να  αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη της περιοχής,  αμβλύνοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. 
Είναι εφικτό μέσα από δράσεις και συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή, να ανασχεθεί η φυγή νέων υψηλών προσόντων  στο εξωτερικό, καθώς και να υπάρξει παρακίνηση επιστροφής στον τόπο καταγωγής τους.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος Κοζάνης πραγματοποιεί μία σειρά συνεντεύξεων με τα μέλη του δικτύου απόΔημος, δίνοντας την ευκαιρία στους δημότες να γνωρίσουν τους νέους της Κοζάνης που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. 
Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων, οι απόδημοι μιλούν για τη ζωή τους στο εξωτερικό, θυμούνται την Κοζάνη του παρελθόντος και οραματίζονται το μέλλον. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστοχώρο του δικτύου μεταβαίνοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο http://apodimos.cityofkozani.gov.gr/.  
Ακολουθεί η συνέντευξη της  Μαρίας Μπέσιου, Πρυτάνισσας Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Kühne της Γερμανίας