Επιστροφή

Απόφαση για 1η Συνεδρίαση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Κοζάνης

 
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως:
Κοζάνη: 10/04/2013
Αρ. Πρωτ.: 18761
    
 

ΠΡΟΣ:  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση
 
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
Δημοκρατίας 27
50100, Κοζάνη

Δημήτρης Λεούδης

2461351117
2461351164

 
Θέμα
:

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

 
 
Δήμου Κοζάνης
Σχετ.1
:

Το άρθρο 78, του Ν.3852/2010, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο

 
 

ΦΕΚ87/τ.Α΄/07.06.2010, περί της «Νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης

 
 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Σχετ.2
:

Η υπ΄αριθ. 279/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, περί

 
 
«Συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, Δήμου Κοζάνης»
 
 
 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην 1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013, στις 19:00, στο ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ κτίριο του Δήμου Κοζάνης, στη διεύθυνση Χαρισίου Μούκα και Κοβεντάρων, στην Κοζάνη.

Η συγκεκριμένη συνεδρίαση, θα είναι ανοιχτή για τους πολίτες της Κοζάνης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.         Παρουσίαση φορέων που συμμετέχουν – γνωριμία μελών

2.         Εντοπισμός-καταγραφή προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που διαμένουν στο Δήμο Κοζάνης

3.         Συζήτηση – προτάσεις για τη λειτουργία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

4.         Προτάσεις για τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε σχετικά με τη συμμετοχή σας.

 
Ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Κυτίδης
 

 
Πίνακας Αποδεκτών
 

1.    Αποδέκτες για ενέργεια (με τη σειρά που αναγράφονται στο σχετ.2)

·      Κακουλίδου Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλο

·      Ανουλίδη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο

·      ΑΡΣΙΣ-Κοζάνης

Υπόψη: κ. Κυπιρτίδου Ελισάβετ
Αμύντα 4, 50100, Κοζάνη

·      Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Κοζάνης,

Υπόψη: κ. Κουκουλόπουλου Πάρη

Περιοχή Ζ.Ε.Π., 50100, Κοζάνη

·      Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Υπόψη: κ. Καψάλη Σταυρούλας
Μακρυγιάννη 22, 50100, Κοζάνη

·      Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κοζάνης

Υπόψη: κ. Μιχαηλίδη Ιωάννη

Ν. Πλακοπίτη & Ζαφειράκη 4, 50100, Κοζάνη

·      Ζούρκα Δημήτριο, Εκπρόσωπο Μεταναστών

Κυρίλλου και Μεθοδίου 5, 50100, Κοζάνη

·      Stoja Kristina Dimitris, Εκπρόσωπο Μεταναστών

Πλάτωνος 6, 50100, Κοζάνη
 
2.    Κοινοποίηση

·      Δήμαρχο Κοζάνης, κ. Μαλούτα Λάζαρο

·      Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Φλώρο Μάρκο

·      Γενική Γραμματέα Δήμου Κοζάνης, κ. Δαβιδοπούλου Σταυρούλα

 

3.    Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής