Επιστροφή

Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2012

Στον παρακάτω πίνακα, κάνοντας κλικ στην ημερομηνία μπορείτε να δείτε σε μορφή εικόνας, τα επίσημα αποτελέσματα όπως στάλθηκαν από τους δικαστικούς αντιπροσώπους

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

177

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

  6/5/12

178

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

  6/5/12

179

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

  6/5/12

180

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

  6/5/12

181

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

  6/5/12

182

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

  6/5/12

183

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ

184

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ

ΚΤΕΝΙΟΥ

6/5/12

17/6/12

185

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ

ΡΟΔΙΑΝΗΣ

  6/5/12

186

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ

ΡΥΜΝΙΟΥ

  6/5/12

187

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ

ΧΡΩΜΙΟΥ

188

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ

6/5/12

189

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ

190

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ

  6/5/12
17/6/12

191

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΛΙΒΕΡΩΝ

  6/5/12

192

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

  6/5/12

193

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

  6/5/12

194

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

  6/5/12

195

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΣΙΔΕΡΩΝ

  6/5/12

196

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΣΙΔΕΡΩΝ

  6/5/12

197

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΚΡΟΚΟΣ

  6/5/12

198

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΚΡΟΚΟΣ

  6/5/12

199

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΚΡΟΚΟΣ

  6/5/12

200

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΚΡΟΚΟΣ

  6/5/12

201

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΚΡΟΚΟΣ

  6/5/12

202

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ

  6/5/12

203

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΑΝΩ ΚΩΜΗ

  6/5/12

204

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΑΝΩ ΚΩΜΗ

  6/5/12

205

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΑΝΩ ΚΩΜΗ

  6/5/12

206

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

  6/5/12

207

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

  6/5/12

208

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ

  6/5/12
17/6/12

209

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ

  6/5/12

210

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΜΗΛΕΑ

211

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΟ

  6/5/12

212

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΚΟΙΛΑΔΑΣ

  6/5/12
17/6/12

213

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΚΟΙΛΑΔΑΣ

17/6/12

214

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΚΟΙΛΑΔΑΣ

  6/5/12

215

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  6/5/12

216

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  6/5/12

217

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  6/5/12

218

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

  6/5/12

219

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΑΚΡΙΝΗΣ

  6/5/12

220

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΑΚΡΙΝΗΣ

221

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΑΚΡΙΝΗΣ

  6/5/12

222

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΑΥΓΗΣ

  6/5/12

223

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΒΟΣΚΟΧΩΡΙΟΥ

  6/5/12

224

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΔΡΕΠΑΝΟΥ

  6/5/12

225

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΔΡΕΠΑΝΟΥ

  6/5/12

226

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΔΡΕΠΑΝΟΥ

  6/5/12

227

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ

  6/5/12

228

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ

  6/5/12

229

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΥ

  6/5/12

230

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΥ

  6/5/12

231

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΥ

 17/6/12

232

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΥ

  6/5/12

233

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

  6/5/12

234

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

235

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΡΥΑΚΙΟΥ

  6/5/12

236

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ)

  6/5/12

237

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ)

  6/5/12

238

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

239

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

240

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

241

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

242

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

243

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

244

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

245

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

246

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

247

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

248

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

249

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12
17/6/12

250

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

251

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

252

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

253

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

254

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

255

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

256

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

257

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

258

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

259

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

260

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

261

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

262

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

263

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

264

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

265

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

266

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

267

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

268

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

269

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

270

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

271

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

272

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

273

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12
17/6/12

274

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

275

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

276

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

277

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

278

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ

  6/5/12

279

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΛΩΝΑΚΙΑ

  6/5/12

280

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΛΩΝΑΚΙΑ

  6/5/12

281

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ

282

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΓΙΛΟΣ

  6/5/12
17/6/12

283

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΑΤΕΡΟ

  6/5/12

284

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΑΤΕΡΟ

  6/5/12

285

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΞΟΧΗ

  6/5/12

286

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΛΑΜΙΑ

  6/5/12

287

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ

  6/5/12

288

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ

289

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΙΛΑ

290

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΙΛΑ

  6/5/12

291

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΙΛΑ

  6/5/12

292

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ

293

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ

  6/5/12

294

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ

  6/5/12

295

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ

  6/5/12

296

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ

  6/5/12

297

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΥΓΕΡΗ

  6/5/12

298

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

  6/5/12

299

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

  6/5/12

300

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ

  6/5/12

301

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ

  6/5/12

302

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ

303

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΙΝΟΗ

  6/5/12

304

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΑΝΑ

  6/5/12

305

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΑΝΑ

  6/5/12

306

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ

  6/5/12

307

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ

  6/5/12
17/6/12

308

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΕΛΕΑ

  6/5/12

309

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΚΗΤΗ

  6/5/12

310

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΚΗΤΗ

  6/5/12

311

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΧΑΡΑΥΓΗ

  6/5/12

312

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΧΑΡΑΥΓΗ

  6/5/12

313

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΧΑΡΑΥΓΗ

  6/5/12