Επιστροφή

Αρδευτικά δίκτυα: Άμεσες παρεμβάσεις του Δήμου Κοζάνης για τη στήριξη των παραγωγών

Σε εργασίες συντήρησης των αρδευτικών δικτύων προχώρησε ο Δήμος Κοζάνης με σκοπό την αντιμετώπιση των διαρροών, αλλά και την επίτευξη της λειτουργικότητας, ανενεργών μέχρι πρότινος, τμημάτων των αρδευτικών δικτύων.

Στόχος των εν λόγω παρεμβάσεων, είναι η έμπρακτη στήριξη των παραγωγών μέσω της άρδευσης, όσο το δυνατόν περισσότερων στρεμμάτων αγροτικής γης. 
Ο Δήμος Κοζάνης θα συνεχίσει να παράσχει τη στήριξή  του στους αγρότες μέχρι το τέλος της αρδευτικής περιόδου, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα, που κατέχει σημαίνοντα ρόλο στο αναπτυξιακό πλάνο της περιοχής.