Επιστροφή

Αθλητικό Καλεντάρι 2012 – αποστολή προτάσεων

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας Δήμου Κοζάνης προκειμένου να συντάξει το αθλητικό καλεντάρι 2012 καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς, αθλητικές ενώσεις, αθλητικούς συλλόγους, καθηγητές φυσικής αγωγής, εταιρίες αθλητικών δράσεων, να καταθέσουν προτάσεις διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων για το 2012. 

Οι προτάσεις μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στο email: depakoz@otenet.gr στο φαξ 2461029163 ή να παραδοθούν στα γραφεία του οργανισμού μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012.