Επιστροφή

Β' Θεματική Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης

Στα προηγούμενα στάδια του ΣΒΑΚ Δήμου Κοζάνης, αναδείχθηκαν μέσω ερευνών και μετρήσεων τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη σχετικά με την κινητικότητα. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης οδηγεί στην διατύπωση συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων για την πόλη που θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω των μέτρων του ΣΒΑΚ.
Ωστόσο, διαφορετικά μέτρα μπορούν να πετύχουν με τον ίδιο τρόπο τους προβλεπόμενους στόχους, με διαφορετική προσέγγιση και φιλοσοφία σχεδιασμού δίδοντας διαφορετικές προτεραιότητες.

Τα σενάρια κινητικότητας αποτελούν στην ουσία διαφορετικές ομάδες προτεραιοτήτων, οι οποίες δίνουν πλεονέκτημα σε συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς, νέες πολιτικές ή/και τεχνολογίες προκείμενου να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της πόλης. Θα αποτελέσουν τον οδηγό στο οποίο θα βασιστεί ο δήμος για να σχεδιάσει τα μελλοντικά μέτρα αστικής κινητικότητας για την πόλη της Κοζάνης.

 

Διαβάστε περισσότερα:

Β' Θεματική Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης