Επιστροφή

Χορήγηση αδειών για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων

ΘΕΜΑ : Κατάληψη Κοινοχρήστων Χώρων  
 
 
Σχετ: Α. Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης ΚΧ του Δήμου Κοζάνης (ΑΔΣ 141/2016,676/2016,275/2019)
          Β. Το άρθρο 42 του Ν4915/22
          Γ. Η υπ’ αριθμ. 125/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
 
Οι κοινόχρηστοι χώροι, τόσο στην πόλη, όσο και στις κοινότητες αποτελούν σημαντικούς  και απαραίτητους χώρους για την κίνηση των πεζών, την αναψυχή και άθληση των πολιτών, άλλα και χώροι στους οποίους μπορεί να πραγματοποιούνται εμπορικές δραστηριότητες.
Η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων αυτών (πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πλατείες) γίνεται θέτοντας παραμέτρους για την υποβοήθηση των επιχειρηματιών, αλλά με βασική και αναγκαία συνθήκη την ανεμπόδιστη κυκλοφορία, κίνηση των πεζών, των ΑΜΕΑ, των οχημάτων εκτάκτων αναγκών κτλ.
Στα παραπάνω πλαίσια οι επιχειρηματίες του Δήμου, που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινόχρηστο χώρο για έκθεση εμπορευμάτων, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτηση ψυγείων κτλ, απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας. 
Η άδεια αυτή έχει ετήσια διάρκεια, προσδιορίζεται με αυτή, ο χώρος, στον οποίο μπορεί να αναπτυχθούν εμπορικές δραστηριότητες, χωρίς να είναι αυθαίρετες και χωρίς να δημιουργούν εμπόδια στις υπόλοιπες λειτουργίες και δραστηριότητες των πολιτών.
Στον Κανονισμό Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου, προβλέπονται με λεπτομέρεια, οι επιτρεπτές χρήσεις σε οδούς, τίθενται κανόνες, όρια και γεωμετρικά χαρακτηριστικά πεζοδρόμων κ.α. Επιπλέον και ειδικά για τον κλάδο εστίασης, έχει εφαρμογή το άρθρο 42 του Ν4915/22, όπου λόγω της πανδημίας επιτρέπονται πρόσθετοι χώροι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Για την έκθεση εμπορευμάτων σε οδούς και πεζοδρόμια, δεν επιτρέπεται με τον Κανονισμό η χορήγηση τέτοιου είδους αδειών σε συγκεκριμένες οδούς (όπως Ειρήνης, Μακεδονομάχων,  τμήμα της οδού Ερμού, της Τράντα, της Π. Μελά της Βενιζέλου, της Τριανταφυλλίδη). Στις λοιπές οδούς η έκθεση εμπορευμάτων από παρακείμενα καταστήματα είναι επιτρεπτή. Βασική όμως προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ικανού πλάτους του πεζοδρομίου, ώστε η κίνηση των πεζών να γίνεται με ασφάλεια και άνεση.
Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αυτών των αδειών είναι η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Τα γραφεία της Υπηρεσίας στεγάζονται επί της Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος. Στο χώρο λειτουργεί πύλη πρωτοκόλλου. Τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης είναι 2461355102, 134,115,137. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail doled@kozanh.gr, είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου.
 
Η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων είναι η κάτωθι:
Οι επαγγελματίες εστίασης καταθέτουν αίτηση για κατάληψη ΚΧ με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
1. Αίτηση  (έντυπο παρατίθεται στο παράρτημα)
2.  Δημοτική ενημερότητα. 
3. Σκαρίφημα, σχεδιάγραμμα, ή τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να φαίνεται η ζητούμενη κατάληψη του χώρου (προαιρετικό)
4. Άδεια ή γνωστοποίηση της Επιχείρησης
5. Υπεύθυνη δήλωση επαγγελματία- εκπροσώπου της επιχείρησης. (παράρτημα)
 
Αν δεν υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται για τις ελλείψεις του φακέλου.  
 
Προγραμματίζεται τηλεφωνικά ραντεβού για αυτοψία του προτεινόμενου χώρου, προσδιορίζεται και σημαίνεται ο χώρος προς κατάληψη. 
 
Υπολογίζονται τα τέλη και καταβάλλονται από την επιχείρηση. Σημειώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα για την προκαταβολή του 30% των τελών και η εξόφληση σε δυο μηνιαίες δόσεις. 
Εκδίδεται η άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε ΚΧ, η οποία ισχύει για το έτος 2022.
Για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με εμπορεύματα (ψυγεία, σταντ κ.α) ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλει αίτηση, όπου μετά τον προσδιορισμό του χώρου και την καταβολή των αντιστοίχων τελών, εκδίδεται η άδεια, η οποία ισχύει για το έτος 2022.
 
Τα τέλη έχουν προσδιορισθεί με την υπ’ αριθμ. 125/22 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ετήσια και απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
 
  ΔΚ Κοζάνης ΔΚ Αιανής- Κρόκου Λοιπός Δήμος
ζώνη Α ζώνη Β ζώνη Γ
τραπεζοκαθισματα (τμ/έτος) 20 10 7 5 2,5
εμπορεύματα (τμ/έτος) 35 15 7 5 0
Ψυγεία - παγωτών- αυτοκινητάκια- τρενάκια (τεμάχιο/έτος) 120 80 50 10 0
 
Οι τιμές είναι σε ευρώ ανά τμ 
Επισυνάπτεται παράρτημα με χρήσιμα έντυπα και λοιπές πληροφορίες.
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ