Επιστροφή

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης –υποτροφίας σε δεκαέξι αριστούχους μαθητές –μαθήτριες


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αιανή 23 Σεπτεμβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                           Αριθμ. Πρωτ.: 63944

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ»

 
                                                      

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης , διαχειρίστρια του Κληροδότηματος  ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ» με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Αιανής  , διακηρύσσει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης –υποτροφίας  σε δεκαέξι (16) αριστούχους μαθητές –μαθήτριες ποσού τριακοσίων (300,00) € ανά άτομο , καταγόμενους από την Αιανή Κοζάνης , δημότες Δήμου  Κοζάνης και κατοίκους Αιανής , που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2011-2012 από το Γυμνάσιο Αιανής.

Για αναλυτικές πληροφορίες (αίτηση –δικαιολογητικά κλπ) απευθυνθείτε   στη Γραμματεία του Κληροδοτήματος στο δημοτικό κατάστημα  στην Αιανή Κοζάνης τ.κ 500 04, αρμόδιος υπάλληλος κ.Γιαννακόπουλος Χρήστος , στο τηλέφωνο 2461 3 52103 και στην Η/Δ www.kozanh.gr  

 
 

                                                               Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                        

                                                                    & Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

                                                                             Γεώργιος Ν.Τζέλλος

 

 

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη των υποτροφιών εδώ