Επιστροφή

Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης: Μέχρι και τις 15-7-2015 η ρύθμιση οφειλών

Μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2015 θα μπορούν οι καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης να υποβάλλουν αίτηση για την ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβούλιο της Επιχείρησης με βάση το Ν. 4321/15.


                Η αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση θα υποβάλλεται πλέον μέχρι την 15η Ιουλίου 2015.


Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υπαγωγή στη ρύθμιση και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

 

Η αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία της επιχείρησης Ι .Μικρού 1, 1ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461051500.

       
 

                                                Από τη ΔΕΥΑΚ