Επιστροφή

Δ.Σ. Κοζάνης: Ψήφισμα στήριξης στους Αγρότες μετά τις ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

 

Τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως  αποτέλεσμα τις τεράστιες απώλειες της παραγωγής των αγροτών του Δήμου μας . 
Στα πλαίσια αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση του στους πληγέντες παραγωγούς και καλεί  όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς χωρίς καθυστέρηση να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών τους.
Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να γίνουν από τον ΕΛΓΑ άμεσα οι εκτιμήσεις και οι καταγραφές του συνόλου των ζημιών στις καλλιέργειες των χωριών που έχουν πληγεί. 
 Να αποζημιωθούν δίκαια και έγκαιρα οι αγρότες για το σύνολο των ζημιών για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν..
 Με δαπάνες του κράτους να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόληψη από τις ζημιές που προκαλούνται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
 Να ενισχυθεί ο ΕΛΓΑ με μόνιμο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεσότερη καταγραφή ζημιών και καταβολή αποζημιώσεων.

                                                         ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                            ΜΑΡΚΟΣ ΧΡ. ΦΛΩΡΟΣ