Επιστροφή

Δε μεταφέρθηκε αυτούσια η εκκλησία του παλαιού Κλείτου ,θα αξιοποιηθούν όμως τα υλικά από την κατεδάφισή της.

Η κατεδάφιση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου του παλαιού Κλείτου ,έγινε με γνώμονα την αξιοποίηση των υλικών με τα οποία ήταν κατασκευασμένη. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κος Κορκοτίδης σε συνεννόηση με την Διεύθυνση του ΛΚΔΜ και ιδιαίτερα με το Νότιο Πεδίο, αποφάσισαν να μεταφέρουν την πέτρα με την οποία ήταν κατασκευασμένος ο εν λόγω Ιερός Ναός ,στο νέο οικισμό με την οποία και θα κτισθεί ένα νέο εξωκκλήσι.