Επιστροφή

Αποκατάσταση του εξαντλημένου εγκαταλελειμμένου δημοτικού λατομείου στη θέση «Κοϊνιάρικα»

Στην αποκατάσταση του εξαντλημένου εγκαταλελειμμένου δημοτικού λατομείου στη θέση «Κοϊνιάρικα» προχωρά ο Δήμος Κοζάνης, με τη σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.»., την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023, στο Δημαρχείο. 
Το συγκεκριμένο λατομείο αποτελεί το πρώτο δημοτικό λατομείο της Δυτικής Μακεδονίας που θα αποκατασταθεί μέσω ΣΣΕΔ. Η αποκατάσταση θα γίνει με τη χρήση περίσσειας εκσκαφών, καθώς και αδρανών καταλοίπων που προέρχονται από την κατασκευαστική δραστηριότητα δημόσιων και ιδιωτικών έργων και προκύπτουν από τις μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 
Ο παραχωρησιούχος «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.», αναλαμβάνει την εκπόνηση του συνόλου των απαραίτητων μελετών και αδειοδοτήσεων, των εργασιών αποκατάστασης του λατομικού χώρου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Η υλοποίηση των εργασιών γίνεται με μέριμνα του παραχωρησιούχου και ο χρόνος ολοκλήρωσης εκτιμάται στα 35 χρόνια.