Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Δωρεάν αντισηπτικά για τους μαθητές της πρώτης τάξης δημοτικού μέσω προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης της ΚΕΔΕ

Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει ως μέλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,  στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί με επιχειρήσεις της χώρας, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας της covid-19.

Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει στο διετές πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης του Dettol με τίτλο Πρωτοβουλία «Προστασία Πρώτης Τάξης», το οποίο μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και την εκπαίδευση των ίδιων των μαθητών, των δασκάλων αλλά και των γονέων, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης των μικροβίων στην τάξη και στην ενθάρρυνση των παιδιών να υιοθετήσουν μία ρουτίνα υγιεινής, ξεκινώντας με το να κατανοήσουν ότι το σωστό πλύσιμο των χεριών μπορεί να κρατήσει τα ίδια αλλά και τα αγαπημένα τους πρόσωπα ασφαλή.

Σε αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία Reckitt Benckiser Hellas Healthcare ανέλαβε την ευθύνη να καλύψει, με τη δωρεάν παροχή αντισηπτικών προϊόντων Dettol, τις ανάγκες των μαθητών της Α’ Δημοτικού των δημοτικών σχολείων και των δασκάλων των τάξεων αυτών. Παράλληλα με τη δωρεάν παροχή αντισηπτικών προϊόντων Dettol, η προσπάθεια θα εστιάσει και στην εκπαίδευση των παιδιών πάνω στη σωστή υιοθέτηση των βασικών κανόνων υγιεινής, με τη δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος, για το οποίο αναμένεται έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ φρόντισε για την παράδοση των αντισηπτικών στους διευθυντές των σχολείων, ώστε στη συνέχεια αυτά να παραδοθούν στους μικρούς μαθητές.  Την διανομή πραγματοποίησε το Τμήμα Παιδείας της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας, με την αρωγή του γενικού γραμματέα του Δήμου Κοζάνης, Νίκου Νικολάου.