Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Εκσυγχρονίζονται οι εγκαταστάσεις του Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου

Υπεγράφη η σύμβαση για την «Βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης», από την αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Κοζάνης, Νούλα Τουμπουλίδου και τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα  «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.», Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, την Τετάρτη 4 Μάϊου 2022, στο Δημαρχείο. 
Το έργο προλαμβάνει εργασίες στα γήπεδα 5x5 του Λιάπειου, ώστε να γίνει δυνατή η χρήση όλης της έκτασης των τεσσάρων γηπέδων, ώστε από 4 γήπεδα 5Χ5 διαστάσεων 20mx40m, να δημιουργηθούν δύο γήπεδα 5Χ5 διαστάσεων 20mx40m, ένα γήπεδο 7Χ7 διαστάσεων 40mx40m και με την αφαίρεση των διαχωριστικών διχτυών, ένα γήπεδο διαστάσεων 80mX40m.
Επίσης, στους χώρους του μεγάλου γηπέδου ποδοσφαίρου θα ανακατασκευαστεί ο χώρος WC για το κοινό και θα δημιουργηθεί ένα WC ΑΜΕΑ. Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση των υφιστάμενων προβολέων στο γήπεδο ποδοσφαίρου και στα γήπεδα 5x5 και τοποθέτηση προβολέων LED. 
Αναφορικά με το κολυμβητήριο, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στο χώρο των αποδυτηρίων, της πισίνας και του χώρου του μηχανοστασίου, με σκοπό τη λειτουργικότητα του χώρου. Επίσης, θα κατασκευαστεί υποδομή για την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών.
Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι σε 356.190,30 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 578.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το πρόγραμμα Φιλόδημος.