Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Καθορισµός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών

 

Ο Δήμος Κοζάνης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, από την 1η Μαΐου 2022 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022  και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 20/2022 (ΦΕΚ 1301/18-03-2022 Τεύχος Β’) Πυροσβεστική Διάταξη ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών,  για την υποχρέωση τους, μέχρι την 30η Απριλίου, να  προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της. Ο καθαρισμός υποχρεωτικά περιλαμβάνει:
- υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δένδρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά
- κλάδεμα της κόμης των δένδρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ) και το 50% της κόμης τους
- απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων
- συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού
 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, ο Δήμος θα προβαίνει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 94 ν.3852/2010, Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022,).