Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Λειτουργία των ΚΑΠΗ μόνο για νοσηλευτικές υπηρεσίες

Ο  Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει, ότι  τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)  θα λειτουργήσουν για τους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ,  μόνο για την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών, (μέτρηση ζαχάρου, πίεσης, ενεσοθεραπείες  κ.λ.π.) τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
1)Α’ ΚΑΠΗ Κοζάνης κάθε Δευτέρα από τις 9.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.
2)Β’ ΚΑΠΗ Κοζάνης κάθε Τρίτη από τις 9.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.
3)Γ’ ΚΑΠΗ Κοζάνης κάθε Πέμπτη  από τις 9.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.
4)ΚΑΠΗ Λευκοπηγής κάθε Τετάρτη από τις 8.30 π.μ. μέχρι 10.30 π.μ.
5)ΚΑΠΗ Αιανής κάθε Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 10.00 π.μ.
6)ΚΑΠΗ Κρόκου κάθε Δευτέρα από τις 8.3 0 π.μ.  μέχρι τις 10.30 π.μ.
7)ΚΑΠΗ Ανω Κώμη κάθε Παρασκευή από τι 8.30 π.μ. μέχρι τις 10.30 π.μ.
Επίσης, θα λειτουργήσει σε συνεργασία με την εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ» πρόγραμμα για τα μέλη του ΚΑΠΗ που αντιμετωπίζουν προβλήματα άνοιας, κατόπιν ραντεβού με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης στο τηλέφωνο 2461021719 (εσωτ. 2)
Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα συνταγογράφησης στο Α ‘ ΚΑΠΗ Κοζάνης.
Επισημαίνουμε, ότι όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή να  επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, που εκδίδεται  τριάντα (30)ημέρες  μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο,  στον υπεύθυνο  που ορίζεται  από το εκάστοτε  ΚΑΠΗ . 
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2461021719 (εσωτ. 2)
Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.