Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Με ραντεβού ή ηλεκτρονικά η εξυπηρέτηση των πολίτων από τις υπηρεσίες

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες, ότι έχει ξεκινήσει η δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας των πολιτών με δημόσιους φορείς από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρχής γενομένης από τα ΚΕΠ. 
Η αρχή γίνεται με όσες ληξιαρχικές πράξεις (γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου) έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί προ της 08-05-2013. Για την έκδοση των σχετικών αποσπασμάτων οι πολίτες αρχικά θα ταυτοποιούνται στο www.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet και στη συνέχεια θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη θυρίδα του αρμόδιου ΚΕΠ, μέσω του reg.services.gov.gr. Κατόπιν, σε διάστημα λίγων ημερών θα λαμβάνουν το έγγραφο στην προσωπική τους θυρίδα. 
Υπενθυμίζεται ότι οι ληξιαρχικές πράξεις μετά την 08-05-2013 είναι ήδη διαθέσιμες μέσω του gov.gr προς άμεση ανάκτηση από τους πολίτες. 
Επίσης σημειώνεται, ότι  όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης  εξυπηρετούν κατόπιν ραντεβού. Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού και με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, οι πολίτες παρακαλούνται να προσέρχονται στις υπηρεσίες σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο (ΦΕΚ 4899/τ.Β./06.01.2020).  
 
Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας gov.gr οι πολίτες δύνανται να εκδώσουν τα παρακάτω πιστοποιητικά: 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Πιστοποιητικό γέννησης
Πιστοποιητικό ιθαγένειας
Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά).
Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά).
Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά).
Εξουσιοδότηση
Υπεύθυνη δήλωση
Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών 
 
Η χρήση της εφαρμογής γίνεται με τους κωδικούς taxisnet.
 
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης:
Διοικητική Υπηρεσία: 
Δημοτολόγια 2461350330, 2461350331
Γραφείο Προσωπικού 2461350304, 2461350362, 2461350340
Διευθυντής 2461350329
 
Οικονομική Υπηρεσία
Έσοδα 2461350318
Έξοδα 2461050360
Λογιστήριο 2461050360
 
Τεχνική Υπηρεσία  2461350400
Υπηρεσία Περιβάλλοντος (πράσινο-καθαριότητα) 2461350444
Πολεοδομία 2461355136
Τοπική Ανάπτυξη 2461355127
Δημοτική Αστυνομία 2461050839
Κοινωνική Προστασία 2461029497 
 
Τμήμα Παιδείας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης 2461021719
 
ΚΕΠ 2461350000