Επιστροφή

Στην τελική ευθεία το ΣΒΑΚ –Κάλεσμα για συμμετοχή των πολιτών στην έρευνα

Ο Δήμος μας βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για την πόλη της Κοζάνης. Προχώρησε στην προκαταρκτική διαμόρφωση των μέτρων εκείνων που θα υλοποιήσουν το ιδανικό σενάριο εξέλιξης της κινητικότητας της πόλης, όπως αυτό αναδείχθηκε από τη διαδικτυακή δημοσκόπηση του Δήμου και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΣΒΑΚ, για μία πόλη:
Που θα δίνει προτεραιότητα στην αναβάθμιση των υποδομών ήπιας κινητικότητας με τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή, απρόσκοπτη και άνετη μετακίνηση των πεζών προνοώντας παράλληλα για:
Αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας
Σταδιακή προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου
Εκσυγχρονισμό και βελτίωση της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών
Αποτελεσματική πληροφόρηση των μετακινούμενων για τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς
Δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και σεβασμός των κανόνων από όλους τους χρήστες της οδού
Η διαμόρφωση των μέτρων πραγματοποιήθηκε μέσω δύο προσεγγίσεων (ήπια και ριζοσπαστική), οι οποίες διαφέρουν στην έκταση και στην ένταση εφαρμογής των μέτρων. Προκειμένου ο Δήμος να καταλήξει στην τελική διαμόρφωση της πρότασης, η οποία θα ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της πόλης, χρειάζεται τη δική σας άποψη. 
Αξίζει να σημειωθεί, πως με το ΣΒΑΚ δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις στο μελλοντικό σχεδιασμό της πόλης, οι οποίες όμως θα εξειδικευτούν περαιτέρω σε επόμενα στάδια, μέσω κατάλληλων κυκλοφοριακών μελετών και μελετών εφαρμογής, που θα υποδείξουν τον ακριβή τρόπο υλοποίησής τους.   
 Αυτό που έχετε να κάνετε επομένως, είναι αφού μελετήσετε κάθε μέτρο και τη διαφορετική προσέγγισή των δύο σεναρίων, να διατυπώσετε την προτίμησή σας, καθώς επίσης και το βαθμό που συμφωνείτε ή όχι με τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις του κάθε μέτρου.
Βοηθήστε μας, ώστε να σχεδιάσουμε μαζί, το μέλλον της κινητικότητας στην πόλη μας!
Σύνδεσμος έρευνας: https://forms.gle/tSVt6wCnGgWdm2P47