Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για την υποστήριξη στην εφαρμοσμένη κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού του αγροτικού τομέα

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης, διοργανώνει επίσκεψη στις  εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη.
Υπογραμμίζουμε ότι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή παρέχει γνώσεις μέσω βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συναντήσεων, παροχής συμβουλευτικής και επιτόπιων ερευνών. Δίνει έμφαση στις καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες που αφορούν την ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση της παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος για την ενίσχυση της παραγωγής στον αγροδιατροφικού τομέα. 
Ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να μεταδώσει στους συμμετέχοντες σημαντικές πληροφορίες, νέες γνώσεις με τρόπο καινοτόμο, ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους στην αγορά, να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους στον επιχειρηματικό τομέα και να βελτιώσουν τα παραγόμενα προϊόντα τους. Ενθαρρύνουμε τους αγρότες – κτηνοτρόφους της περιοχής να συμμετέχουν στην επίσκεψη με την οποία  εγκαινιάζεται η συνεργασία του Δήμου με τη σχολή για την υποστήριξη στην εφαρμοσμένη κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού του αγροτικού τομέα. Η δράση αφορά ιδιαιτέρως τους νέους ανθρώπους, ώστε να διαπιστώσουν τις πραγματικές ευκαιρίες αλλά και τα προβλήματα της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής,  φέρνοντάς τους πιο κοντά με την πραγματικότητα της λειτουργίας των σύγχρονων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Η επίσκεψη θα γίνει στις 9 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα, με λεωφορείο. Η  αναχώρησης γίνει στις 8.30πμ, ενώ η επιστροφή εκτιμούμε ότι θα γίνει περίπου στις 16.30. 
Καλούμε τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Πρωτογενή Τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφοι κτλ) να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 2461355130 ή στο e-mail :doled@kozanh.gr.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.