Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Ξεκινά η διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση των Δομών Στήριξης Ατόμων με Νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες στη ΖΕΠ Κοζάνης

Προέγκριση δημοπράτησης έλαβε το Υποέργο «Κτηριακές εγκαταστάσεις Δομών στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες στη ΖΕΠ Κοζάνης», από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με απόφαση του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.  Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από το Δήμο Κοζάνης. 

Με αυτόν τον τρόπο, η δομή στήριξης ατόμων με αναπηρία φτάνει ένα βήμα πιο κοντά στην εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, συνεχίζοντας μια σειρά έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών του Δήμου Κοζάνης για τα άτομα με αναπηρία, στοχεύοντας στην ένταξή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.
Υπενθυμίζεται, ότι το έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.485.000 ευρώ, περιλαμβάνει τη δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, που θα αποτελείται από πέντε μικρές μονάδες – διαμερίσματα, όπου θα διαβιούν από δύο έως και τέσσερις φιλοξενούμενοι με ανεπτυγμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης, καθώς και Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία.
Η πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)», ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).